Đào tạo nội bộ

Chuyên mục chưa phân loại
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

Hướng dẫn đăng khóa học lên website

  • Bước 1: Đăng nhập trang quản trị
  • Bước 2: Tạo khóa học mới
  • Bước 3: Điền thông tin về khóa học
  • Hướng dẫn lấy link video bài học từ Onedriver
  • Bước 4: Phân loại + Đặt ảnh đại diện + Đăng khóa học

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá