Email Marketing – Tăng Sale Và Xây Dựng Thương Hiệu Với Chi Phí 0 Đồng

Danh mục: Digital Marketing
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

– Nắm rõ bản chất của email marketing và sử dụng email đúng thời điểm – đúng nội dung – đúng đối
tượng nhằm mang lại hiệu quả khác biệt.
– Hiểu rõ 6 chuỗi email marketing phổ biến để ứng dụng vào thực hiện các chiến dịch chăm sóc khách
hàng, các chiến dịch truyền thông với chi phí 0 đồng.
– Khóa học đi từ tổng quan đến hướng dẫn thực tế cách viết ra nội dung mail hấp dẫn thu hút người đọc.
– Với những nội dung được trình bày trong khóa học, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được phương pháp,
tư duy, kỹ năng giúp bạn hiểu sâu sắc về người tiêu dùng làm chủ được các công cụ trong chiến dịch
email marketing, nâng cao hiệu quả bán hàng và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mình.

Lợi ích từ khoá học Email Marketing – Tăng Sale Và Xây Dựng Thương Hiệu Với Chi Phí 0 Đồng

  • Hiểu được tổng quan về chiến dịch email marketing.
  • Nắm được các yếu tố quan trọng nhất của email marketing nói chung và nội dung của một email hấp dẫn nói riêng.
  • Hiểu sâu sắc các phương pháp quan trọng trong thực hiện làm ra 1 email gửi đến khách hàng.
  • Biết được quy trình nghiên cứu khách hàng cũng như các yếu tố tâm lý, nhu cầu cơ bản của người tiêu dùng để áp dụng vào sử dụng email hiệu quả với chi phí cực thấp.

Nội dung khóa học

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá