Nội dung khóa học
Giới thiệu tổng quan về khóa học kinh doanh trên sàn
0/1
Chương 1: Tổng quan về các sàn TMĐT tại Việt Nam
0/1
Chương 3: Sự khác nhau giữa các sàn TMĐT
0/1
Chương 5: Hướng dẫn chi tiết cách bán hàng với Sendo
0/28
Chương 6: Hướng dẫn chi tiết cách bán hàng với Lazada
0/28
Hiếu Suro: Khóa học từng bước tạo ra đơn hàng, X2 tới X5 lần doanh số trên Shopee, Sendo, Lazada
    Tham gia đoạn hội thoại