Nội dung khóa học
Khóa học bán hàng trên Lazada từ A-Z – Bí quyết xây dựng & phát triển shop để mang về đơn hàng mỗi ngày trên Lazada
Nội dung bài học
Tham gia đoạn hội thoại